feyfey WORLDWIDE
ONGOING
Branding, graphic design & art direction for fashion brand feyfey WORLDWIDE by Yufei Liu.
Designer: Yufei Liu, Photographer: Ziming Qin, Animation: Xiaoyang Duan.